Munkaterv 2023/24

Kiemelt pedagógiai célok és feladatok

A tanév főbb eseményei (szülői naptár)

szülői értekezletek,
fogadóórák,
tanítás nélküli munkanapok, iskolai szünetek
ünnepek és más fontos események

Tervezett tanulmányi versenyek ütemezése

Országos és iskolai mérések ütemezése

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett időpontok a tanév egyes eseményeinek alakulása miatt megváltozhatnak. Az aktuális időpontokról az osztályfőnökök és a szaktanárok adnak pontos információt.