Bemutatkozás

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Iskolánk Újbuda legnagyobb létszámú általános iskolája. Tanulóink szerint: egy jó hangulatú, kellemes környezetben elhelyezkedő épület, mely a forgalomtól távol, mégis könnyen megközelíthető helyen található. Az EU-konform játszóterek, az igényesen megtervezett és kivitelezett belső udvar igazi „éden” a gyermekek számára. Tantermeink tiszták, gondosan berendezve várják a tanulóifjúságot. Technikai személyzetünk gondoskodik arról, hogy mindenütt tisztaság legyen. Büszkék vagyunk a kertünkre, hiszen szakavatott kéz (kezek) ügyel arra, hogy sokféle virág, bokor, árnyat adó fa nyújtson kellemes környezetet a diákoknak. Itt jó gyereknek lenni!

Az ebédlőnk teljes kényelmet biztosít az étkezéshez. Tiszta, rozsdamentes minden, a mosogatógépek jól végzik munkájukat.

Nevelőtestületünk egységes, igazi jó csapat, akik a nevelés mellett a tudás megszerzésének fontosságát tekintik a legfontosabb célnak. Gyermekközpontú iskolánk segíti a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Szülő-gyermek-pedagógus; e hármas kapocs jó együttműködése a siker záloga. Csak közösen tudjuk elérni, hogy kitartó munkával, szorgalommal önállóságra, igényességre, kreativitásra neveljük őket, hogy majd később kialakuljon bennük az önművelés igénye.

A nyelvoktatás is óriási igényként fogalmazódik meg, ez egybecseng programunk fő specialitásával. A német nemzetiségi nyelv mellett, az angol oktatás honosodott meg nálunk. A német nemzetiségi nyelvet heti 5 órában játékos módszerekkel ismerik meg a tanulók. A nyelvtanítás kezdő szintről indul, nem szükséges előzetes nyelvtudás. A nemzetiségi osztály mellett két angolos osztályt tervezünk. A 3. osztálytól heti 3 órában (1-2. osztályban szakkör keretében) tanítjuk az angol nyelvet. A felső tagozaton van lehetőség a heti 5 órás emelt szintű nyelvtanulásra. Végzőseink egy jelentős része német, illetve angol középfokú nyelvvizsgát tesz. Célunk az, hogy az iskolánkban tanuló gyerekek olyan tudás birtokába kerüljenek, amely biztosítja számukra a későbbi szárnyalás lehetőségét.

Alsós tanulóink 95%-a napközis, felsőben is működnek napközis csoportok. A napközi az egyéni felzárkóztatás és a tehetséggondozás fontos színtere. A délutáni időszak nagyon fontos a gyermekek életében. Nemcsak a tanulás, hanem a különórák időszaka is, amit itt helyben, az épület falai között igyekszünk megvalósítani. Színes programjaink széles palettát nyújtva évek óta működnek helyi és külsős tanárokkal: hangszeres zene, énekkar, szolfézs, kézműves foglalkozás, foci, kosár, rögbi, karate, gyógytestnevelés, korcsolya, úszás. A lehetőségek adottak, kitűnő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel úgy, hogy a kapun sem kell kilépni. Testünk ápolása mellett, fontos, hogy lelkünk is rendben legyen. Így helyet adunk a hitoktatóknak, akik óráikat az órarendhez igazítva látják el.

Az iskola speciális programja a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás. Az iskolába lépés idején az olvasás-írás tanítása magyarul történik. A német nyelvvel heti 5 órában, szóbeli alapozó formában, játékos módszerekkel ismerkednek a tanulók. Az idegen nyelv olvasása és írása legkorábban a második évfolyamon kezdődik.
A német nyelvtanítás kezdő szintről indul, nem szükséges előzetes nyelvtudás az osztályba történő felvételhez.
Hagyományainknak megfelelően a nem nemzetiségi osztályokban is már a 3. osztálytól tanítjuk az angol nyelvet (1-2. osztályban szakkör keretében). A felső tagozaton lehetőség van heti 5 órában az emelt szintű nyelvtanulásra.

A tanulásban elért sikerek mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jó közérzettel, szívesen járjanak iskolába. Hagyományos programjaink: őszi természetvédelmi túra, karácsonyi ünnepségek, iskolai farsang, kulturális bemutató az KUSZÁ – ban, sportnap, osztálykirándulások. Igen sok tanulónk vesz részt táborainkban.
A környezet- és természetvédelmi nevelés keretében a szeptember végi osztálytúrákat, az iskolai és külső pályázatokon való részvételt (a Föld napja, Öko-sportnap, Madarak és fák napja), a szelektív hulladékgyűjtést említhetjük. Testnevelés óra keretében tanulóink úszásoktatáson vesznek részt, illetve a szülők igénye szerint korcsolyaoktatásban részesülnek a Tüske Csarnokban.

Azok a tanulók, akik a mi iskolánkba járnak, egy rendkívül ápolt udvaron, játszótéren tölthetik szabadidejüket. Mindezt tehetik azért, mert a Teleki Blanka Német Tagozatos Iskoláért Alapítvány éppen azt tűzte ki céljául, hogy lehetőségeihez mérten fejlessze, szépítse iskolánk környezetét. Ezt adományokkal, munkával, az 1% felajánlásával szakmai hozzáértéssel teszik a szülők. A gondos szülői háttér alapot biztosít a diákoknak, ami a közös eredményekben is megmutatkozik. Kölcsönös tisztelet egymás iránt – ez lehetne a mottója a kapcsolatunknak. Éppen ezért sikeresek programjaink is; a teljesség igénye nélkül: az ÖKOnap, Jótékonysági vásár, Alapítványi bál, kulturális bemutató, sportnapok, múzeum, színházlátogatás, kapcsolattartás német testvériskolával, nyári táborok, farsang, karácsonyi ünnepélyek. Büszkeségünk a szülői-, gyermek- és pedagóguskórus.  …. még sok minden egyéb, ami tanulóink közérzetét javítja, a szülők elvárásainak is megfelel.

Tudjuk, naponta érezzük, hogy jó „telekisnek” lenni.