Angol nyelvoktatás

Iskolánk a kezdetek óta német tagozatos általános iskola volt.
A kétezres évektől csupán néhány osztályban tanultak a gyerekek angolul. Az évek során azonban egyre nagyobb igény mutatkozott az angol nyelv elsajátítására, ezért 2004 szeptemberétől évfolyamonként már két „angolos” osztály indult a német nemzetiségi osztályok mellett.

2009-ben tett először négy tanulónk angolból sikeres komplex középfokú nyelvvizsgát. Majd egyre többen tűzték ki maguk elé ezt a célt, mikor látták, hogy nem is elérhetetlen mindez tizennégy évesen!

Nyelvvizsgaeredményeink

Hogy mi lehet a sikerek titka?  Kell hozzá egy fáradhatatlan, lelkes tanári csapat, egy kellően motivált diáksereg és persze jó, ha van a mai kor kihívásainak megfelelő alkotóműhely is: jelen esetben a rendkívül jól felszerelt tantermek, melyekben a tanórákon megidézhetjük, szinte „bevarázsolhatjuk” a nyelvi környezetet, annak képi és hangvilágával együtt.


English is fun!

Tanulás és játék? Lehet játszva tanulni? A választ minden tanár/tanító tudja! Fiatalabb vagy idősebb gyerek – még a legfáradtabb is – jól motiválható egy-egy játékos feladattal.

Alsó tagozatban az angol nyelvtanítás célja: a nyelv megszerettetése, az érdeklődés megteremtése és fenntartása. A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek, különösen az 1-2. évfolyamon, csak a számukra érdekes, a megfelelő kihívást jelentő tevékenységben vesznek részt. Ezért kell gyerekbarát, „játékórát” tartanunk… Csak éppen angolul!
Az 1-2. évfolyamon az órarendbe beépítve heti 2 szakköri foglalkozást tartunk. Igazi megmérettetés ez minden tanító kollégának, hiszen a kicsik a legkritikusabb közönség, mindig azonnal őszinte véleményt mondanak. Játékos tanulás vidám versekkel, dalokkal, kötetlen formában – ez jellemzi óráinkat. A körjátékok és egyéb mozgásos feladatok pozitív módon segítenek levezetni a gyerekek felesleges energiáit, emellett segítenek feloldani a feszültséget, s jó hangulatot teremtenek.
A szerepjátékok segítenek a személyiségük kibontakozásában, formálódásában. A kötött gyakorlással ellentétben spontán módon tanulják az idegen nyelvet. Az igazi színházi légkör megteremtéséhez számos kelléket (bábokat, plüssfigurákat) használunk. Minden gyermek boldogan behozza otthonról a meséhez szükséges főszereplőt. És természetesen mindenkinek szerepelnie kell. Igazi „casting” ez!
A versek, mondókák, megannyi rímes társítás segítenek a szókincsfejlesztésben. Sokszor egy adott nyelvtani szerkezet begyakorlása is megtörténik anélkül, hogy tudatosítanánk a pontos szabályt. Viszont az adott „versikét” felidézve a tanulók már pontosan és könnyen használják ugyanezt pár évvel később.
A kis mesekönyv készítése és igazi könyvbemutató, -felolvasó foglalkozásaink – a tanulók kedvencei: körben ülve büszkén olvassák fel saját meséiket.
A 3-4. évfolyamon már heti 3 órában folytatják diákjaink a tanulást. Fontos az oldott légkör és a pozitív hozzáállás fenntartása. A szóbeli készség fejlesztése mellett már az írásbeli készség fejlesztése is megkezdődik, a tanulók nagyon várják már, hogy elkezdhessék az írást a saját szótárfüzetükbe. Ezzel párhuzamosan fejlesztjük az olvasási és hallás utáni szövegértést is. Bár a megtanulandó tananyag már több és komolyabb, a játékosság soha el nem hagyható!

English is fun!

Cselőteiné Fekécs Éva
munkaközösség-vezető