Oktatási Hivatal Bázisintézmény

2020 és 2023 között iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye volt.

Kapcsolattartó: Bártfai Lászlóné (205-71-71)

Az Oktatási Hivatal által adományozott oklevelek

A Teleki mint az Oktatási Hivatal bázisintézménye


Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskolát (Teleki-Blanka-Grundschule) érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus szaktanácsadók közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Jó gyakorlatok a Telekiben

I. Zenei nevelés a Telekiben

Pedagógiai céljaink hosszú ideje iskolánk hagyományait tükrözik, de igyekszünk folyamatosan megújulni, alkalmazkodni a modern kor elvárásaihoz is. A közismereti tantárgyak oktatásán kívül fontos célunk a komplex művészeti nevelés is, mely több ponton a tanórákhoz is kapcsolódik, ám azokon túlmutatva, egységes rendszert alkotva tanórán kívüli programok szervezésével, a családok bevonásával egészül ki.
A program működtetése a tantestület tagjainak összehangolt munkájának köszönhetően az iskola összes tanulójának nevelésére kihat. Az alábbi részprogramok bevezetésével egységes komplex zenei nevelés valósul meg a Telekiben:


a) Teleki Gyermekkórus és Női kar

A kórusmunka, a zenei kultúra megismertetése és a zene megszerettetése hihetetlen lehetőségeket rejt tanítványaink komplex művészeti nevelése, személyiségfejlesztése terén. Az együtt éneklés semmihez sem fogható öröme, a közös flow-élmény megtapasztalása mind a szereplőknek, mind a hallgatóságnak olyan erőt és energiát adhat, melynek eredményei az élet sok más területén is kamatoztathatóak.

b) Teleki Gála – KUSZA

E rendezvényünk „elődje”, a kulturális bemutató, szintén a kezdetektől megtalálható iskolánkban. Azonban az évek során a bemutatandó műfajok és az érintett korosztályok egyre inkább letisztultak, s mára tudatos koncepció részeként az iskolában zajló zenei nevelés egyik fontos pillére a tanévenkénti KUSZA-fellépés.

c) Opera Nagykövetei Programban való részvétel

Az iskolai zenei nevelés legújabb elemeként 2016-ban csatlakoztunk a Magyar Állami Operaház által meghirdetett Opera Nagykövetei programhoz. E program célja hogy az opera és a balett műfaját a művészek személyes tapasztalatain és varázsán keresztül ismertessék és szerettessék meg a diákokkal. Az ismert művészek ellátogatnak iskolánkba, s saját élményeik elmesélése mellett rövid részleteket mutatnak be egy-egy híres produkcióból.

II. Nyolcadikosaink sikeres továbbtanulását támogató program

A továbbtanulást támogató programunk működtetésével legfőbb célunk az, hogy nyolcadikos tanulóink a nekik leginkább megfelelő középiskolába jussanak be, s ott legyenek képesek megállni a helyüket.
a) Tájékoztatás, korábbi felvételi részeredmények és beiskolázási mutatók nyilvánossá tétele

A továbbtanulási mutatók közül legfontosabb számunkra az, hogy diákjaink éppen a nekik megfelelő középiskolába jutottak-e be. Legyen az az országos középiskolai rangsor legelső helyén álló gimnázium vagy egy kevésbé híres szakiskola, a fontos az, hogy tanulóink saját céljaikhoz igazodó, pályaválasztásuk szempontjából éppen nekik megfelelő középiskolában folytassák tanulmányaikat. Ehhez nem csupán a szóba jöhető lehetőségek széles skálájának ismerete, de megfelelő énkép, kellően magabiztos, ám nem elérhetetlen célokat vizionáló tervező munka szükséges. Iskolánkban 2007 óta tartjuk nyilván végzőseink felvételi eredményeinek részleteit, s azt, hogy az elért pontszámokkal ki melyik középiskolába nyert felvételt. A név nélküli kimutatást az iskolai honlapon elérhetővé tesszük, így diákjaink a szülőkkel és az osztályfőnökökkel közösen aprólékosan elemezhetik, összehasonlíthatják, melyik évben milyen tanulmányi átlageredménnyel, milyen írásbeli felvételi pontszámmal melyik középiskolába lehetett bejutni.

b) Középiskolai előkészítő foglalkozások és próbafelvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából

Már hetedik osztálytól célzottan készítjük tanítványainkat a felvételi vizsgára, sőt már az ötödikes évfolyamdolgozatokat is a felvételi dolgozatok felépítéséhez hasonlóan állítjuk össze. (10 feladatos 50 pontos rendszert alkalmazunk.)
Nyolcadik év szeptemberétől indítjuk a középiskolai előkészítő foglalkozásokat.
E foglalkozásokon kifejezetten az írásbeli felvételi vizsgákra készítjük a diákokat. A korábbi központi feladatokból témák szerint állítunk össze egy-egy „csomagot”, s ezeket gyakoroltatjuk a diákokkal. Külön hangsúlyt helyezünk a típushibákra, a javításra, a pontozásra, az időbeosztás helyes megválasztására. Az előkészítők január közepéig tartanak, amikor már teljes próbadolgozatot képesek megírni, s maguknak kijavítani a tanulók.
Minden év decemberében két alkalommal próbafelvételi dolgozatot íratunk nyolcadikos diákjainkkal magyar és matematika tantárgyakból. A feladatlapok felépítésükben és nehézségükben az „éles” felvételi vizsgákhoz hasonlítanak, tartalmuk az előírt vizsgaanyag.