Etika vagy hit- és erkölcstan oktatása

A jogszabályok alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást. A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat arról, hogy gyermeke etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

Jelenleg az alábbi egyházak hitoktatói tartanak iskolánkban hit- és erkölcstan oktatást:
– Magyar Katolikus Egyház (római katolikus),
– Magyar Református Egyház,
– Magyarországi Evangélikus Egyház,
– HIT Gyülekezete.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Tanév közben nincs lehetőség változtatásra.
(Amennyiben nem szeretnének változtatni, nincs teendőjük.)


Az egyházak tájékoztató anyagai, kapcsolattartói:

 Budapesti Hitoktatási Felügyelőség levele

Katolikus hit- és erkölcstan oktatásról

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)
– Székhelye: Kelenföldi Szent Gellért Plébánia
1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
– Képviselő neve: Rajszi Ágnes
– Elérhetőség: szentgel@hu.inter.net
– További információk: https://admin.ebphitoktatas.hu/katolikushittan

Magyar Katolikus Egyház hitoktatói kikereshetőek:

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

A hitoktatást bemutató anyagok:

Magyarországi Református Egyház
– Képviselő neve: Molnár Sándor
– Elérhetősége: molipap@gmail.com
– További információk: https://www.reformatus.hu/oktatas/hittan/

Magyarországi Evangélikus Egyház

Az evangélikus hitoktatást ellátó gyülekezet:
Budapest Kelenföldi Evangélikus Egyházközség (Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet)
1114 Budapest, Bocskai út 10.
tel.: (06 1) 361 2159
email: kelenfold@lutheran.hu

Evangélikus hitoktatás – tájékoztató anyagok 2024/2025 tanév

Tájékoztató plakát

HIT Gyülekezete

– Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
– Képviselő neve: Kardos Tamás
– Elérhetősége: 06/30/2064460
– További információk: http://www.hiteserkolcstan.hu/
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának YouTube csatornája: https://www.youtube.com/channel/UCEu-EH8lYktDaUyXemVcPHg
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala: https://www.facebook.com/hiteserkolcstan
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala: https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/