Iskolapszichológus

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023/24-es tanévben is iskolapszichológus dolgozik iskolánkban. Munkájának elsődleges célja a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése, továbbá a gyermekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme. Ennek során a pszichológus megfigyeléseket végez osztályokban, konzultál pedagógusokkal, valamint prevenciós programokat szervez. Szükség esetén egyéni, vagy kiscsoportos formában foglalkozik a gyerekekkel, melyhez előzetes, írásos szülői beleegyezés szükséges.

Szakmai kompetenciája közé tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás. Amennyiben terápiás munkára lenne szükség, segít felvenni a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel és szakemberekkel. Az iskolapszichológus felkeresése teljes mértékben önkéntes, nem jár semmilyen elköteleződéssel, és őt köti a titoktartási kötelezettsége. Kizárólag akkor számolhat be a beszélgetés során feltárt problémáról, ha ez a gyermek jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen, vagy erre előzőleg felhatalmazást kapott. Súlyos veszélyeztetettség esetén (pl. bántalmazás, öngyilkossági szándék, egyéb bűncselekmény) a pszichológusnak törvényileg előírt jelzési kötelezettsége van.

Iskolapszichológus neve:  Szabó Barbara

Mivel érdemes iskolapszichológushoz fordulni?

★ Gyerekként

➢ Bármilyen problémával, legyen az családi, érzelmi, tanulási, vagy beilleszkedési
➢ Ha szeretnél többet megtudni önmagadról
➢ Ha nem tudod, hol tanulj tovább, vagy nehezen megy a tanulás mostanában
➢ Ha elvesztettél valakit, és erről beszélgetnél valakivel
➢ Ha a szüleid válnak, és szívesen megosztanád érzéseidet valakivel
➢ Valamilyen nehézséggel szeretnél könnyebben megbirkózni, legyen az szerelmi bánat, vagy esetleg gyakran kerülsz konfliktusba a barátaiddal, tanáraiddal, szüleiddel

★ Szülőként

➢ Különböző konfliktusok megoldásának támogatására lenne szüksége
➢ Ha gyermekénél észlelik, hogy teljesítményszorongással, tanulási nehézséggel küzd
➢ Pályaorientáció, pályaválasztási kérdésekben segítségre lenne szükségük
➢ Szülő-gyermek, pedagógus-gyermek kapcsolatának rendezésében
➢ Ha gyermekükön hirtelen viselkedés változást, tanulmányi eredményeinek romlását tapasztalják
➢ Szülői szerepekhez kapcsolódó dilemmák, aggodalmak esetén