DÖK – Diákönkormányzat

A DÖK nem csak egy csapat diák; ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő tanulók szervezete.
Alapvető feladata a gyerekek védelme, jogainak érvényesítése. Képviseli a tanulókat, részt vesz az iskolai élet szabályainak alakításában. Különböző programokat szervez az iskolában. Megfelelő kapcsolatot ápol az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, a diákokkal, az iskolai élet minden érintettjével.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Iskolánkban minden felsős osztály delegál két DÖK-tagot a diákönkormányzatba, akik részt vesznek a gyűléseken, majd tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzottakról.

Évenként megrendezésre kerülő programjaink:

  • Ötödikesek avatása (Játékos feladatok, fogadalomtétel.)
  • Továbbtanulási fórum (Öreg diákjainkat visszahívjuk, hogy a középiskolájukról tájékoztassák a nyolcadikosainkat.)
  • Mikulás (Nyolcadikos tanulóink krampuszokként segítik a Mikulás munkáját.)
  • Ádventi vásár (A családok által beküldött süteményeket nyolcadikos diákjaink árulják az aulában.)
  • Farsang (Minden felsős osztály műsorral készül, majd a bemutató után diszkót tartunk a tornateremben. Az első emeleten Szellemház várja az érdeklődőket. A Büfében finomabbnál finomabb szendvicseket, és süteményeket lehet vásárolni. A tombolaszelvényekkel sok érdekes dolgot lehet nyerni.)
  • Diszkó (A Farsang mellett a tanévben még egyszer kitáncolhatják magukat a gyerekek a tornateremben, s ekkor is tartunk tombolahúzást.)
  • Bolhapiac (Feleslegessé vált játékokat, könyveket, egyéb apróságokat árulhatnak alsós-felsős diákjaink az udvaron.)

Kovácsné Herman Katalin
DÖK kapcsolattartó pedagógus

2024. június 14-én délután
újra bolhapiacot rendezett a DÖK.

Szavazni 2023. december 6-ig lehet itt: Szavazás