2020/21. tanév beiratkozás

Intézményvezetői tájékoztatás a 2020/2021. tanévre
vonatkozó beiratkozásról

Tájékoztató a beiratkozásról

Az április 28-án megnyíló Kréta felületre az alábbi linken lehet belépni:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az igazolványok menüpontban kérjük, adják meg a gyermek TAJ számát.

A törvényes képviselő menüpontban kérjük, adják meg a telefonszámukat és az email címüket, hiszen az email a későbbi kommunikációhoz nélkülözhetetlen.

Kérjük, hogy az óvodai adatokat is töltsék ki.

Amennyiben nemzetiségi oktatást választanak lehetőségük van nyilatkozni nemzetiségi hovatartozásról, ezt a mellékletet kitöltve, aláírva küldjék majd vissza a felületen (a végén lesz lehetőség dokumentumok csatolására). Ez a melléklet megtalálható az iskola honlapján, a beiratkozás menüpontban.
Innen is letölthető: Nemzetiségi szülői nyilatkozat, Nemzetiségi szülői nyilatkozat (szerkeszthető)

Etika/hit- és erkölcstan választás: ha hit- és erkölcstant választanak, egyértelműen egyházat is kell jelölni.

Étkezéssel kapcsolatos igényét bár jelezheti (max. 3 étkezés), de amenyiben felvételt nyert ezt külön kell intézni!

Krétában feltöltendő:

  • Egyedülálló szülő esetén: egyedüli felügyeleti jog alapja
  • Gyermek személyi azonosítójának másolata Gyermek lakcímkártya másolata
  • Gyermek TAJ kártyája másolata

Egyéb dokumentumok között csatolandó:

  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata (az édesapa máshol hivatalos okmányon nem szerepel)
  • Nemzetiségi nyilatkozat
  • Nem magyar állampolgár esetén: tartózkodási engedély
  • A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni

Budapest, 2020. április 24.

Dr. Prőhléné Hehl Éva
igazgató