Iskolapszihológus

Iskolapszichológus a Telekiben!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. januártól iskolapszichológus dolgozik iskolánkban. Munkájának elsődleges célja a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése, továbbá a gyermekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme. Ennek során a pszichológus megfigyeléseket végez osztályokban, konzultál pedagógusokkal, valamint prevenciós programokat szervez.
Szükség esetén egyéni, vagy kiscsoportos formában foglalkozik a gyerekekkel, melyre előzetes, írásos szülői beleegyezését igényli.

Szakmai kompetenciája közé tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás. Amennyiben terápiás munkára lenne szükség, segít felvenni a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel és szakemberekkel. Az iskolapszichológus felkeresése teljes mértékben önkéntes, nem jár semmilyen elköteleződéssel, és őt köti a titoktartási kötelezettsége. Kizárólag akkor számolhat be a beszélgetés során feltárt problémáról, ha ez a gyermek jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen, vagy erre előzőleg felhatalmazást kapott. Súlyos veszélyeztetettség esetén (pl. bántalmazás, öngyilkossági szándék, egyéb bűncselekmény) a pszichológusnak törvényileg előírt jelzési kötelezettsége van.

További információkat a Kapcsolatok\Iskolapszichológus menüben vagy az Iskolapszichológus linken olvashatnak!