Második évfolyamon tanítók munkaközössége

A 2. évfolyam bemutatkozása

A másodikosok már igazi iskolások! Magabiztosak, önállóak, büszke telekisek! Az osztályokat összeszokott közösség jellemzi, a gyerekek ismerik az iskolai szokásokat,szabályokat, hagyományokat, bejárták már az intézmény minden zeg-zugát.
Kiemelten kezeljük az anyanyelvi és a matematikai kompetenciákat. Másodikos tanulóink már jól olvasnak, többségük eszközként használja az olvasás-tudását és tanítóik javaslatára megpróbálkoznak rövidebb regények elolvasásával is. Gyerekeink rendszeres könyvtárhasználók. Matematikai tudásuk is egyre bővül, az alapműveleti mérésekben jártasságot szereztek. Német, illetve angol nyelven egyre gazdagabb a szókincsük, a mondókák, dalok segítségével játékosan sajátítják el a nyelvi készségeket.
A nyelvi órákon csoportbontásban a nyelvtanulás, mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg, így erősítve az idegennyelvi kompetenciákat.
Tanulóinknak lehetőségük van az egyre bővülő szakköri, sportköri lehetőségekből válogatni, tanulmányaikban segítséget kaphatnak a fejlesztőpedagógusoktól. A méltán népszerű Zrínyi Matematika- és Kenguru Matematikaversenyen is kipróbálhatják tudásukat.
Az iskolai versenyek lehetőséget kínálnak tehetséges tanulóinknak a képességük kibontakoztatására.
Természetesen a játéknak is van helye! Kicsinyeinket délután várja az iskolai játszótér, ahol a 6-7 éves korosztály méretére szabott játszóeszközök és homokozó áll a rendelkezésükre. Esős időben a tantermekben több társasjáték, báb, sakk várja a gyerekeket.
Az évfolyamon tanító pedagógusok célja és feladata a tananyag korszerű módszerekkel való átadásán túl az emberi értékek átörökítése, a műveltség, hazaszeretet, humánum, néphagyományok, népszokások őrzése és átadása, egészség és környezetvédelem, a test harmonikus fejlesztése.


Letölthető tananyagok, játékok, rajzok, egyebek…
Húsvéti játékok