Beiskolázás (2023/2024-es tanévre)


Beiskolázás (2023/2024-es tanévre)

TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Kérünk minden szülőt, hogy a KRÉTA rendszerben vegyék igénybe a Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) menüpontot. Jelentősen meggyorsítja a személyes beiratkozást, ha már vannak adatok a rendszerben. Ugyanakkor mindkét szülő személyes megjelenése elvárt a dokumentumok aláírása, az igazolványok bemutatása miatt:

Beadandó:

Ezeket a dokumentumokat letöltheti a megfelelő linkre kattintva.

Amennyiben csak egy szülő tud megjelenni, kérjük tanúk adatait, aláírását minden olyan helyre, ahol a nem jelenlévő szülő írt alá.

Bemutatandó:

  • gyermek személyi igazolványa
  • gyermek lakcímkártyája (ha a kiállítás dátuma 2023.01.19-énél nem régebbi, akkor a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat bemutatása szükséges)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • SNI, BTMN szakértői vélemény, ha van
  • szülők (gondviselők) személyi igazolványa

Amennyiben Ön nem hozzánk szeretne beiratkozni (pedig mi vagyunk a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskola), akkor kérjük, hogy a titkarsag@teleki.dbtk.hu email címen jelezze ezt és küldje el a másik iskolától kapott befogadó nyilatkozatot.

KRÉTA elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap BÁI menüpont. A megjegyzés rovatba kérjük, írják bele az óvoda telephelyet is.

A szülőknek az előzetes, elektronikus jelentkezés beküldésére 2023. április 5. 00:00 és 2023. április 21. 12:00 óra között van lehetősége.
Ennek segítésére tájékoztatót találnak pdf formátumban:

Beiratkozás KRÉTA ügyintézés tájékoztató


Iskolánkban beiratkozásra, az igazolványok bemutatására, nyilatkozatok leadására személyesen 2023. április 20-án és április 21-én 8-19 óráig van lehetőség.

A felvétel és az osztályba sorolás nem múlik azon, ki hányadikként jelentkezik személyesen az iskolában. A hosszas várakozás elkerülése érdekében kérjük, használják ki a beiratkozáskor megadott tejes időtartamot (mindkét napon 8-19-ig).

A KRÉTA rendszerben történő adatbevitelekkel kapcsolatos információk:

Mindkét szülő (törvényes képviselő 1 és törvényes képviselő 2) felvitele kötelező.

(Kivétel: egyik szülő elhunyt vagy a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben korlátozta vagy megvonta. Ezt igazolni kell.)

A beiratkozás során fokozottan ügyeljenek arra, hogy elérhetőségüket megadják, mert ezek a hiánypótláshoz, illetve a későbbi kommunikációhoz nélkülözhetetlenek.

A beiratkozáshoz szükséges a gyermekük oktatási azonosítója, óvoda OM azonosítója: ezeket az adatokat az óvodától kérjék el.

Budapest, 2023. március 22.

                                                                                                       Dr. Prőhléné Hehl Éva

A feni információkat tartalmazó tájékoztató levél pdf formátumban letölthető:

Felvételi tájékoztató levél a 2023/24. tanévről


Általános iskolai beíratás a 2023/2024-es tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 8. § szerint:

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.

További információkat a későbbiekben adunk közre.

A tájékoztató a képre kattintva megjelenik.

A szülők választása alapján iskolánkban lehetőség nyílik az órarendbe épített etika vagy hit-és erkölcstan tantárgyak tanulására.
Az etika tanórákat iskolánk pedagógusai, a hit-és erkölcstan foglalkozásokat pedig a választott egyház hitoktatói vezetik.
Iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak hitoktatói tartanak az órarendbe épített foglalkozásokat:

  • Magyar Katolikus Egyház,
  • Magyarországi Református Egyház,
  • Magyarországi Evangélikus Egyház,
  • Hit Gyülekezete.

Az egyházak (tavalyi tanévről készült) kapcsolattartói és tájékoztató oldalai elérhetők innen.

Letölthető dokumentumok:

Szándéknyilatkozat leendő elsősöknek

Szándéknyilatokzat 2-8. évfolyamra jelentkezőknek

További információk iskolánkról:

Ide kattintva elérhetők!